Oferta dla dzieci

 
Program "4 x m" dla każdego
 
      Kadra naszej Szkoły zajmuje się zarówno tenisem wyczynowym, jak i rekreacyjnym. Stwarzamy warunki do treningu dla tych, którzy poważnie traktują swoją przygodę z tenisem i uczestniczą lub w przyszłości zamierzają spróbować swoich sił w turniejach tenisowych Polskiego Związku Tenisowego. Staramy się spełniać oczekiwania również tych, którzy podchodzą do treningu rekreacyjnie i chcą czerpać radość z przebijania piłki nad siatką. Dla jednych i dla drugich, chwile spędzone na korcie to przede wszystkim dobra zabawa, która prawidłowo sterowana przez trenera, wpływa korzystnie na rozwój motoryczny i emocjonalny  dziecka, a w przyszłości zaowocuje w domu i w szkole. 
 

mikroTENIS

Zajęcia ruchowe dla dzieci w wieku 5-7 lat w formie gier i zabaw paratenisowych.

 Głównym  zadaniem realizowanym przez trenera podczas zajęć jest rozwijanie podstawowych zdolności motorycznych, zarówno o charakterze ogólnym, jak i specyficznym dla tenisa, a zwłaszcza koordynacji ruchowej. Jej opanowanie stanowi bazę oraz warunek późniejszego przyswojenia sobie przez ucznia umiejętności technicznych. Podczas zajęć dzieci uczą się rzucania, chwytania, pozostawania w ciągłym ruchu i równowadze, biegu w różnych kierunkach, zatrzymania, szybkiej zmiany kierunku. Uczą się również podstaw operowania rakietą i piłką: toczenia piłki za pomocą rakiety, noszenia, podbijania i kozłowania piłki oraz czucia momentu kontaktu piłki z naciągiem. Głównym elemantem technicznym, które dziecko opanowuje na tym etapie jest punkt trafienia.

miniTENIS

Zajęcia tenisowe dla dzieci w wieku 7-9 lat.

Kolejny poziom stawia przed uczniami nowe, trudniejsze zadania, bardziej związane z opanowaniem typowych umiejętności tenisowych. W związku z tym pojawia się nauczanie stopniowo coraz trudniejszych (z racji grania na coraz większym korcie) umiejętności taktycznych oraz technicznych, a ważniejszym niż dotychczas i dominującym elementem staje się umiejętność prowadzenia wymiany i doskonalenie taktyki. Co prawda rozwijanie ogólnych i specjalnych zdolności koordynacyjnych jest nadal priorytetem i wciąż dominują elementy zabaw i gier ruchowych, jednak są one przeplatane bardziej systematyczną nauką podstawowych umiejętności taktycznych, uderzeń oraz pracy nóg. Dla dzieci organizowane są gry sparingowe, turnieje minitenisa, festyny rekreacyjne oraz obozy tenisowe.

midiTENIS

Zajęcia tenisowe dla dzieci  szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Na tym etapie dokonujemy podziału na tenis wyczynowy i rekreacyjny. Kontunuujemy rozwój wszystkich podstawowych rodzajów rozwiązań taktycznych i techniki. Zapoczątkowujemy kształtowanie ostatecznej (docelowej) techniki za pomocą zarówno metod zorientowanych na grę, jak i doskonalenie samego ruchu. Osobny program trenigowy mamy do zaproponowania dla dzieci i młodzieży rozpoczynających lub chcących kontynuować swoją przygodę z tenisem, a traktujących ją rekreacyjnie. Zarówno dla jednych jak i drugich organizujemy sparingi, turnieje tenisa, obozy i zgrupowania.

makroTENIS

Nauka gry w tenisa ziemnego młodzieży.

Dalej rozwijamy wszystkie typowe rodzaje rozwiązań taktycznych i technikę podstawowych oraz zaawansowanych uderzeń, nauczamy wszechstronnego stylu gry, stopniowo poszukujemy własnych ulubionych zagrań i wzorców rozwiązań taktycznych. Kształtujemy ostateczną, docelową technikę. Jest tutaj również miejsce dla graczy rekreacyjnych w wieku licealnym, dla których mamy przygotowany odrębny program. Dla tej grupy wiekowej też proponujemy sparingi, turnieje, wyjazdy weekendowe, obozy i zgrupowania.

 

Treningi grupowe
 
  Zajęcia odbywają się w grupach 4 - 6 osobowych z jednym lub dwoma instruktorami na korcie;
 
  Koszt godzinnej jednostki treningowej wynosi 20zł;
 
  Liczba zajęć w tygodniu ustalana jest indywidualnie z każdą grupą treningową.
 
 
Treningi indywidualne
 
  Trening indywidualny jest idealnym sposobem szybkiego opanowania umiejętności, gdyż trener poświęca całą swą uwagę jednemu zawodnikowi. Dla młodszych jest wspaniałym uzupełnieniem treningu grupowego, elementem wprowadzającym dziecko w świat prawdziwego treningu tenisowego. Z biegiem lat trening indywidualny zaczyna dominować, a grupowy pełni rolę uzupełniającą;
 
  Koszt godzinnej jednostki treningowej z instruktorem lub trenerem w Krakowie wynosi 60 z +koszt wynajmu kortuł, w Niepołomicach 55 zł + koszt wynajmu kortu;
 
  Termin i miejsce treningu indywidualnego ustalany jest bezpośrednio z instruktorem.
 

Zapewniamy rakiety, piłki i cały sprzęt potrzebny do realizacji zajęć treningowych.

Wszystkie prawa zastrzeżone przez Szkołe Tenisa "SOLDI"
strona główna   |   aktualności   |   oferta   |   kadra   |   obozy   |   regulamin   |   kontakt