Regulamin Szkoły Tenisa

  1. Zajęcia Szkoły Tenisa SOLDI odbywają się na hali AWF Kraków, kortach tenisowych KS Dąbski, kortach tenisowych STREFA FIT, hali tenisowej AWF Kraków. Uczestniczenie w nich oznacza akceptację osobnego regulaminu korzystania z tych obiektów.
  2. W zajęciach sportowych mogą brać udział dzieci od lat 5 i młodzież za pisemną zgodą rodziców oraz dorośli.
  3. Treningi prowadzone są przez dyplomowanych instruktorów tenisa ziemnego.
  4. Uczestnik zajęć lub jego rodzic (opiekun prawny), deklaruje w jakiej liczbie treningów tygodniowo będzie uczestniczył. Każdy uczestnik zajęć na ostatnim treningu danego miesišca otrzymuje harmonogram zajęć na kolejny miesiąc. Liczba treningów w danym miesiącu, po pomnożeniu przez stawkę godzinową, daje wysokość opłaty miesięcznej, którą należy uiścić z góry u prowadzącego zajęcia, na pierwszym treningu w danym miesiącu.
  5. W przypadku nieobecności uczestnika na treningu z własnej winy, koszt zajęć nie zostaje zwrócony.
  6. Trening, który z powodu pogody (ciągłe opady deszczu), nie odbędzie się, zostanie zorganizowany w terminie zastępczym (najczęściej w weekend).
  7. W sytuacji gdy trening nie może się odbyć z przyczyn losowych, Szkoła zapewnia odrobienie zajęć w innym terminie.
  8. Szkoła zapewnia rakiety, piłki i cały sprzęt potrzebny do realizacji treningu.
Wszystkie prawa zastrzeżone przez Szkołe Tenisa "SOLDI"
strona główna   |   aktualności   |   oferta   |   kadra   |   obozy   |   regulamin   |   kontakt